Tabellbilaga 2. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter plats för anordnande av specialundervisning 2010

Plats för
anordnande av
specialundervisning
Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan, %
Undervisning helt i grupp för allmän undervisning 280 8 376 5 179 40 13 875 275 2,0
Undervisning delvis i grupp för allmän undervisning 77 4 742 6 447 7 11 273 108 1,0
Specialgrupp, annan än specialskola 609 9 317 5 145 85 15 156 –489 –3,1
Specialgrupp, specialskola 263 3 449 2 523 171 6 406 –352 –5,2
Totalt 1 229 25 884 19 294 303 46 710 –458 –1,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2010, Tabellbilaga 2. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter plats för anordnande av specialundervisning 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_002_sv.html