Kansantalouden tilinpidon aineistot

Kansantalouden tilinpidon lähdetilastot ja kansantalouden tilinpitojärjestelmää varten erikseen koottu aineisto ovat soveltuvin osin käytettävissä tutkimustarkoituksiin. Kansantalouden tilinpito Suomessa kattaa reaali- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon. Erillisselvityksiä tehdään lähinnä aluetilinpidon tilastoista.

Kansantalouden aluetilinpidon perusaineistot

Kansantalouden aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus. Kansantalouden aluetilinpito jakaantuu tilastollisen perusyksikön mukaan ensinnäkin tuotantoa, työllisyyttä ja investointeja kuvaavaan tuotannon ja työllisyyden aluetileihin sekä toisaalta kotitalouksien tuloja ja tulonkäyttöä kuvaaviin kotitalouksien aluetileihin. Molemmat kokonaisuudet lasketaan viimeisimmän tilastovuoden mukaisella kuntajaolla ja julkaistaan seutukunnittain, maakunnittain, suuralueittain sekä hyvinvointialueittain.

Tuotannon ja työllisyyden aluetilien tiedot lasketaan kunnittain, toimialoittain ja sektoreittain seuraaville taloustoimille:

  • Tuotos perushintaan
  • Välituotekäyttö ostajanhintaan
  • Välilliset rahoituspalvelut
  • Muu välituotekäyttö
  • Arvonlisäys, brutto perushintaan
  • Palkansaajakorvaukset
  • Työlliset
  • Yrittäjät
  • Palkansaajat
  • Kiinteän pääoman bruttomuodostus

Laskentatason toimiala*sektori havaintoja on noin 135. Tutkimustoimintaa varten alue-, toimiala- ja sektoriluokituksesta voidaan koota aineistokokonaisuuksia tietosuojan ja relevanssin rajoissa.

Erillisselvitykset

Tuotannon ja työllisyyden aluetileistä on mahdollista tehdä erillisselvityksiä, jotka tuotetaan normaalista laskentatasosta poikkeavalla toimialaluokituksella. Erillisselvityksiä voidaan tuottaa lähdeaineistojen rajoitukset, tietosuoja sekä relevanssi huomioiden.

Lisätietoja

Sähköposti: aluetilinpito@stat.fi