Opetusaineistot

Opetusaineistot on tarkoitettu tilastollisten menetelmien opetukseen ja soveltuvat kaikille opintoasteille. Opetusaineistot ovat maksuttomia.

Opetusaineistot eivät sovellu tilastollisiin selvityksiin tai tieteellisiin tutkimuksiin.
  • Vastaavia aineistoja tutkimuskäyttöön voi tilata Tilastokeskuksen tutkijapalveluista.
  • Voit ladata opetusaineistot avoimena datana jakelupalvelusta hyväksyttyäsi käyttöehdot.

Ajankäyttötutkimuksen opetuskäyttöaineisto

Ajankäyttötutkimusaineistosta on muodostettu julkiseen opetuskäyttöön soveltuva, alkuperäisen aineiston ominaisuuksia matkiva synteettinen aineisto. Opetuskäyttöaineiston havainnot eivät enää vastaa alkuperäisen tutkimusaineiston havaintoja, toisin sanoen eivät vastaa todellisia henkilöitä. Opetuskäyttöaineistossa kotitalouksia (kohde) on 1 983 kpl ja henkilöitä (jäsen) 3 795 kpl. Opetuskäyttöaineistosta saadut tilastollisten analyysien tulokset eivät välttämättä vastaa alkuperäisestä tutkimusaineistosta saatuja tuloksia.

Väestölaskentapaneeli VL50

Vuonna 1950 suoritettiin Suomessa ensimmäinen yleinen välitön väestölaskenta, josta on saatavilla 10 prosentin otosaineisto. Opetuskäyttöaineistoa varten otosaineistosta on poimittu yhden prosentin satunnaisotos 0–9-vuotiaista, eli suuriin ikäluokkiin kuuluvista henkilöistä. Aineistossa on noin 0,1 prosenttia vuoden 1950 väestölaskentaan kuuluneista 0–9-vuotiaista eli noin 840 henkilöä. Aineistoon on poimittu otoshenkilöille tietoja vuosilta 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Työssäkäynnin ja yritystietojen opetuskäyttöaineistot

Aineistot muodostuvat 15–70-vuotiaiden ja Suomessa vuosina 1990–2010 asuneiden henkilöiden satunnaisotoksesta (N = 8 000). Henkilöitä on seurattu yli ajan. Tietosuojasyistä aineistoihin on valittu vuosien 1990–2010 väliltä tiedot vain 15 vuoden osalta. Tietosuojan vuoksi vuosiluku on korvattu juoksevalla numeroinnilla, tietoja on rajattu ja karkeistettu sekä yksittäisiä henkilöitä ja yrityksiä on poistettu. Työssäkäynnin ja yritystietojen opetuskäyttöaineistojen taustalla on aiemmin tutkimuskäytössä ollut linkitetty työntekijä-työnantaja -aineisto (FLEED), jota ei enää päivitetä.

Työssäkäynnin opetuskäyttöaineisto sisältää tietoja henkilöiden perusominaisuuksista, perheestä, asumisesta, työsuhteista, työttömyysjaksoista, tuloista ja koulutuksesta. Tiedot pohjautuvat muun muassa työssäkäyntitilaston aineistoon. Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella yritys- ja toimipaikka-aineistoihin.

Yritystietojen opetuskäyttöaineisto sisältää yritysten perustietoja. Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella yritys- ja toimipaikka-aineistoihin.

Labour Force Survey (LFS) ja Statistics on Income and Living Conditions (SILC)

Suomen Labour Force Survey (LFS) ja Statistics on Income and Living Conditions (SILC) -aineistoista on tehty opetuskäyttöaineistot, jotka ovat saatavilla Eurostatin Public microdata-sivustolta.

Suomen vuoden 2010 väestölaskenta

University of Minnesotan ylläpitämästä IPUMS-International -palvelusta on saatavilla 5% (N = 263 226) anonymisoitu otos Suomen vuoden 2010 väestönlaskennasta. Palvelu on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen.