Valmisaineistojen päivitysaikataulu

Valmisaineistojen päivitysaikataulu vuodelle 2023. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Valmisaineiston lyhenne Valmisaineiston nimi Päivitysajankohta
EDUC_OPISK EDUC opiskelijat Tammikuu
EDUC_TREK EDUC tutkintorekisteri Marraskuu
EDUC_ESIPERUS EDUC esi- ja peruskoulun oppilaat Tammikuu
EDUC_TYHR EDUC toisen asteen yhteishaku Joulukuu
EDUC_VIRTA EDUC korkeakoulujen opiskelijarekisteri Joulukuu
EDUC_YTL EDUC ylioppilaskirjoitusten tulokset (YTL) Huhti- ja marraskuu
FIRM_BANKR FIRM konkurssit, yrityssaneeraukset Heinäkuu
FIRM_BASE FIRM oikeudellisten yksiköiden perustiedot Kuukauden puolivälissä
FIRM_COMMOD FIRM hyödykkeet: tuotteet Elokuu
FIRM_COMMOD FIRM hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Elokuu
FIRM_DEMOG FIRM yritysten demografiatiedot Marraskuu
FIRM_EMPENT FIRM yrityskohtaiset henkilöstöominaisuudet Heinäkuu
FIRM_EMPEST FIRM työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto, toimipaikkakohtaiset henkilöstöominaisuudet Heinäkuu
FIRM_ENTER FIRM yritysrekisterin yritykset Tammikuu
FIRM_ENVPROT FIRM teollisuuden ympäristönsuojelumenot Ei tiedossa
FIRM_ESTAB FIRM yritysrekisterin toimipaikat Helmikuu
FIRM_FSS FIRM tilinpäätösaineistot Tammikuu
FIRM_GROUP FIRM konsernit Helmikuu
FIRM_GVC FIRM globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen Marraskuu
FIRM_ICT FIRM tietotekniikan käyttö yrityksissä Heinäkuu
FIRM_IFATS FIRM ulkomainen omistajuus Maaliskuu
FIRM_OFATS FIRM suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla Kesäkuu
FIRM_PROD FIRM alueelliset yritystoimintatiedot Helmikuu
FIRM_RDINNO FIRM innovaatiot Elokuu 2024
FIRM_RDINNO FIRM tutkimus- ja kehittämistoiminta Marraskuu
FIRM_SUBSID FIRM yritystuet Elokuu
FIRM_TRADE FIRM tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Ei tiedossa
FIRM_VAT FIRM oma-aloitteiset verot ja työnantajasuoritukset Huhti-, kesä-, syys- ja joulukuu
FLOWN FLOWN omistajatiedot Maaliskuu
FOLK_ASKUN FOLK asuntokunta Toukokuu
FOLK_ASLII FOLK asuinliitot Marraskuu
FOLK_JAKSOT FOLK jaksotiedot: eläke Maaliskuu
FOLK_JAKSOT FOLK jaksotiedot: työttömät Joulukuu
FOLK_JAKSOT FOLK jaksotiedot: sijoitetut Joulukuu
FOLK_JAKSOT FOLK jaksotiedot: työnhakijat Joulukuu
FOLK_JAKSOT FOLK jaksotiedot: työvoimakoulutus Joulukuu
FOLK_JAKSOT FOLK jaksotiedot: työsuhde Joulukuu
FOLK_LAPS FOLK lapsi-vanhemmat Marraskuu
FOLK_MUUTTO FOLK muutto Heinäkuu
FOLK_PERH FOLK perhe Lokakuu
FOLK_PERUS FOLK perustieto Tammi- ja kesäkuu
FOLK_TKT FOLK työssäkäynti Tammikuu
FOLK_TULO FOLK tulotieto Huhtikuu
FOLK_TUTK FOLK tutkinto Helmikuu
INFRA_SIJAINTI INFRA sijaintitietomoduuli Heinäkuu
PRH_BOARD PRH kaupparekisterin vastuuhenkilötiedot Joulukuu
SES_BASE SES palkkarakenne Huhtikuu
SES_HAR SES palkkarakenne (harmonisoitu) Ei tiedossa
TAX_BENEFIT TAX tulorekisterin etuustiedot Kuukauden puolivälissä
TAX_INCOMES TAX tulorekisterin palkkatiedot Kuukauden puolivälissä
TEM_TYOKUNTO TEM työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: työkunto Kesäkuu
TEM_TYONHAKIJA TEM työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: työnhakija Kesäkuu
TEM_TYONHAKU TEM työ- ja elinkeinomineisteriön työvälitystilaston aineisto: työnhaku Kesäkuu
TEM_TYOPAIKKA TEM työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: työpaikka Kesäkuu
TRAFI_ajoneuvo TRAFI moottoriajoneuvokanta, ajoneuvotiedot Helmi-, touko, elo- ja marraskuu
TRAFI_omistaja TRAFI moottoriajoneuvokanta, omistaja/haltijatiedot Helmi-, touko, elo- ja marraskuu
TULLI_COMMOD TULLI tavaroiden ulkomaankauppa hyödykkeittäin Maaliskuu
TULLI_ENTER TULLI tavaroiden ulkomaankauppa yrityksittäin Maaliskuu
KEHA_URA URA-aineisto: työhallinnon asiakaspalvelun tiedot Ei tiedossa