Usein kysyttyä mikroaineistoista

Tältä sivulta löydät tutkijapalveluiden mikroaineistoihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Milloin kohdejoukon henkilötunnukset tai oman aineiston voi lähettää tutkijapalveluille? 

Hakemuksen käsittelijä antaa ohjeet henkilötunnisteiden ja oman aineiston toimittamiseen, kun käyttölupa on hyväksytty. Lue lisää aineistojen vastaanoton tietoturvasta.

Mitä tietoja on mahdollista saada luovutettuna omaan käyttöön tai Findataan?  

Findatan etäkäyttöön tai omaan organisaatioon luovutettuna on mahdollista saada tiedot: kuolemansyytiedot, ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema. Lisäksi palveluaineistoja on mahdollista saada omaan organisaatioon luovutettuina, koska niistä on poistettu välillisen tunnistamisen mahdollisuus.

Voiko tilastotietoja saada käyttöön muualta kuin tutkijapalveluista?

Yksikkötasoinen aineisto tulee hakea tutkijapalveluista. Tilastokeskuksessa tehdään myös maksullisia erityisselvityksiä. Maksulliset erityisselvitykset tehdään asiakkaan tarpeiden mukaan yksittäisenä taulukkona, taulukkopakettina, tilastollisena selvityksenä, graafisina kuvioina tai teemakarttoina. Taulukkoaineistoja on saatavilla usein nopeammin kuin tutkijapalveluiden yksikkötason aineistoja. Lisätietoja:  Erityisselvitykset, tietopalvelu p. 029 551 2220 tai s-posti info@stat.fi