Kotimaassa tapahtuvan rakennusluvanvaraisen uudisrakennustoiminnan määrä


Rakennustuotannon tilastotiedot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista. Rakennustuotantotietojen avulla voidaan tarkastella rakentamisen tilaa ja kehittymistä koko maassa ja alueellisesti. Erityisen hyvin tiedot soveltuvat suhdannetilanteen arviointiin. Rakennustuotantotietojen avulla voidaan syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua keskittymällä eri rakennustyyppien tai alueellisten tietojen tarkasteluun.

Tietoa rakennusluvista ja -hankkeista

Palvelussa on saatavilla tiedot myönnetyistä rakennusluvista, aloitetuista rakennushankkeista ja valmistuneista rakennushankkeista. Tietosisällön keskeiset muuttujat ovat

  • rakennuslupien lukumäärä
  • tilavuus
  • kerrosala
  • asuntojen lukumäärä
  • asuntojen pinta-ala.
Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Rakennusvaihe, Kunta 2017, Kuukausi, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Rakennusvaihe
(3 arvoa)
Myönnetyt rakennusluvat, Aloitetut rakennushankkeet, Valmistuneet rakennushankkeet
Kunta 2017
(312 arvoa)
KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Haapajärvi, Haa...
Kuukausi
(265 arvoa)
1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, 1995M05, 1995M06, 1995M07, 1995M08, 1995M09, 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, 1996M05, 1996M06, 1996M07, 1996M08, 1996M0...
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(10 arvoa)
Hankkeet (kpl), Tilavuus (m3), Kerrosala (m2), Asunnot (kpl), Huoneistoala (m2), Hankkeet (kpl), liukuva vuosisumma, Tilavuus (m3), liukuva vuosisumma, Kerrosala (m2), liukuva vuosisumma...
Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Rakennusvaihe, Kunta 2017, Vuosineljännes, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Rakennusvaihe
(3 arvoa)
Myönnetyt rakennusluvat, Aloitetut rakennushankkeet, Valmistuneet rakennushankkeet
Kunta 2017
(312 arvoa)
KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Haapajärvi, Haa...
Vuosineljännes
(89 arvoa)
1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, 1996Q1, 1996Q2, 1996Q3, 1996Q4, 1997Q1, 1997Q2, 1997Q3, 1997Q4, 1998Q1, 1998Q2, 1998Q3, 1998Q4, 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 20...
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(5 arvoa)
Hankkeet (kpl), Tilavuus (m3), Kerrosala (m2), Asunnot (kpl), Huoneistoala (m2)
Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Rakennusvaihe, Maakunta 2017, Rakennuksen ominaisuus, Vuosi, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Rakennusvaihe
(3 arvoa)
Myönnetyt rakennusluvat, Aloitetut rakennushankkeet, Valmistuneet rakennushankkeet
Maakunta 2017
(20 arvoa)
KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Po...
Rakennuksen ominaisuus
(52 arvoa)
Yhteensä, Julkisivumateriaali, Betoni, Julkisivumateriaali, Kivi, Julkisivumateriaali, Lasi, Julkisivumateriaali, Metallilevy, Julkisivumateriaali, Muu, Julkisivumateriaali, Puu, Julkisi...
Vuosi
(22 arvoa)
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(5 arvoa)
Hankkeet (kpl), Tilavuus (m3), Kerrosala (m2), Asunnot (kpl), Huoneistoala (m2)
Rakennuslupa
Rakennuslupa on rakennushankkeen koosta riippuen kunnan rakennusvalvonnan tai ympäristövalvontalautakunnan myöntämä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa rakentamiseen. Rakennuslupaa edellyttävistä hankkeista tehdään rakennushankeilmoitus, jonka tietosisältöön rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat.
Rakennuslupaa edellyttäviä hankkeita ovat mm. uuden rakennuksen rakentaminen, lisärakennuksen rakentaminen, rakennuksen rakentamiseen verrattavat korjaus- ja muutostyöt, rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.
Rakennustuotanto
Rakennustuotannolla tarkoitetaan rakennusluvanvaraista talonrakennustuotantoa, jonka tuloksena syntyy käyttötarkoitukseltaan erilaisia rakennuksia.
Rakennus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, kiinteää tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kokonaisuutta, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Monikäyttörakennus on rakennus, jossa on tilaa eri käyttötarkoituksiin, esim. asuin- ja toimitiloja.
Rakennuksiin ei lueta kallioluolia tai muita maanalaisia tiloja, joiden pääasiallisena sisäpinta on kallioseinä tai vastaava tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita esim. maanalaiset öljysäiliöt eivät ole rakennuksia. Rakennukseksi ei yleensä lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.
Aloitettu rakennus
Rakennus rekisteröityy aloitetuksi rakennukseksi Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut aloituskatselmuksen ja vienyt tiedon rakennustöiden aloituspäivämäärästä järjestelmään (RH5).
Valmistunut rakennus
Rakennus on valmistunut, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tehnyt rakennukselle käyttöönottokatselmuksen ja vienyt ko. päivämäärän Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistotietorekisteriin (RH5).
Asuinrakennus
Asumiseen käytetty rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta (Rakennusluokitus).
Asuinhuoneisto
Asuinhuoneisto on rakennuksen yksilöity, rakennusteknisesti muista huoneistoista asumista varten erotettu osa, joka koostuu yhdestä tai useammasta asuinhuoneesta ja muusta asumista palvelevasta huonetilasta kuten eteisestä, käytävästä ja kylpyhuoneesta. Asuinhuoneiston huonealan tulee olla vähintään 20 m2 (pl. 1970 rakennetut asuinhuoneistot) ja asuinhuoneen huonealan tulee olla vähintään 7 m2. Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun tulee olla asumisen kannalta tarkoituksenmukaisia, ja asuinhuoneiston ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.
Uudistalonrakentaminen
Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen, rakennusten laajentaminen ja uudelleen rakentamiseen verrattava muutos. Uudisrakentaminen tuottaa uutta tilaa joko kokonaan uusien talonrakennusten muodossa, olemassa oleviin rakennuksiin tehtyinä laajennuksina tai uudelleen rakennettuna rakennuksena.
Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa, uuden rakennelman tai uuden rakennuksen (Kira-sanasto).
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt talotyypit ovat
- asuinrakennukset
- liikerakennukset
- toimistorakennukset
- liikenteen rakennukset
- hoitoalan rakennukset
- kokoontumisrakennukset
- opetusrakennukset
- teollisuusrakennukset
- varastorakennukset
- palo- ja pelastustoimen rakennukset
- muut rakennukset.
Rakennusluokitus on esitetty Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 1994.
Rakennusvaihe
Rakennusvaihe kertoo rakennuksen rakentamisen eri vaiheista: myönnetty rakennuslupa, aloitettu rakennushanke ja valmistunut rakennus.
Rakennuksen tilavuus
Rakennuksen tilavuus lasketaan Suomen standardoimisliiton standardin SFS 2460, RT 120.12 mukaisesti.
Rakennuksen tilavuus on tila, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan (rakennuksen alimman tilan pohja lämmöneristyksineen) alapinta ja yläpohjan (rakennuksen ylintä lämmintä tilaa yläpuolelta rajoittava rakennusosa, johon kuuluu lämmöneristys suojauksineen) yläpinta.
Rakennuksen kerrosala
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. (§ 115, mom. 3).
Kerrosten alat sekä ullakon ja kellarin kerrosalaan luettavien osien alat lasketaan standardin käsitteitä käyttäen kerrostasoaloina. Koska kerrosalaan luetaan ullakolla ja kellarikerroksissa vain pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat, rakennuksen kerrosala voi olla pienempi kuin rakennuksen bruttoala.
Asuntojen lkm
Uusien vakituiseen asumiseen käytettävien huoneistojen ts. asuinhuoneistojen kappalemäärä.  joka kohdistuu tiettynä aikana myönnettyihin rakennuslupiin.
Asunnon pinta-ala
Asunnon ts. asuinhuoneiston pinta-ala on se huoneistoala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.
Huom. Asuinhuoneiston pinta-alaan lasketaan myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaatehuoneen tms.), kylpy-, askartelu- ja takkahuoneen, huoneistokohtaisen saunan sekä pesu- ja pukuhuoneen pinta-ala sekä työtiloina käytetyt huoneet, jos niissä ei työskentele palkattuja työntekijöitä. Asuinhuoneiston pinta-alaan ei lasketa mukaan autotallia, kellaria, kalustamattomassa pohjakerroksessa olevaa saunatilaa, kylmää varastotilaa, parveketta, kuistia, vilpolaa, tuulikaappia eikä ullakon muita tiloja kuin asuintiloja.