Rakennustuotantoa kuvaavat rakennusinvestoinnin aikasarjat


Rakennusinvestointeja voidaan tarkastella uudisrakentamisen volyymi-indeksin avulla ja siitä johdettujen tarkempien tietojen avulla, jotka ovat saatavilla vuodesta 1995 alkaen.

Rakennusinvestointien kokonaisuus koostuu osittain aiemmin julkaisemattomasta tiedosta. Tietokannassa on täysin uusia indikaattoreita, joiden avulla voidaan seurata rakennusinvestointeja uudesta näkökulmasta.

Tarkka kuva käynnissä olevan uudisrakentamisen määrästä ja muutoksista

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin keskeinen tehtävä on mitata kahden ajanjakson välistä volyymin suhteellista muutosta. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja sen osaindeksit antavat rakentajille, rakennuttajille sekä rakennustarvikkeiden tuottajille ja myyjille tarkan kuvan käynnissä olevan uudisrakentamisen määrästä ja muutoksista.

Uudisrakentamisen investointeja seuraamalla saadaan ajankohtaista tietoa uudisrakentamisen kehityksestä sekä rakentamisen jakautumisesta asuinrakentamiseen ja muuhun rakentamiseen.

Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Suure, Kuukausi, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Suure
(3 arvoa)
Käypähintainen, Kiinteähintainen, Hinta
Kuukausi
(265 arvoa)
1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, 1995M05, 1995M06, 1995M07, 1995M08, 1995M09, 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, 1996M05, 1996M06, 1996M07, 1996M08, 1996M0...
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(4 arvoa)
Indeksi, Arvo, Kuukausimuutos (%), Vuosimuutos (%)
Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Kunta 2017, Suure, Vuosi, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Kunta 2017
(312 arvoa)
KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Haapajärvi, Haa...
Suure
(3 arvoa)
Käypähintainen, Kiinteähintainen, Hinta
Vuosi
(22 arvoa)
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(3 arvoa)
Indeksi, Arvo, Vuosimuutos (%)
Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Tuotanto-odotusindikaattori, Suure, Kuukausi, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Tuotanto-odotusindikaattori
(2 arvoa)
Tilauskanta, Uudet tilaukset
Suure
(2 arvoa)
Käypähintainen, Kiinteähintainen
Kuukausi
(265 arvoa)
1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, 1995M05, 1995M06, 1995M07, 1995M08, 1995M09, 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, 1996M05, 1996M06, 1996M07, 1996M08, 1996M0...
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(4 arvoa)
Indeksi, Arvo, Kuukausimuutos (%), Vuosimuutos (%)
Rakennus- ja asuntotuotanto muuttujina Tuotanto-odotusindikaattori, Suure, Kunta 2017, Vuosi, Rakennuksen käyttötarkoitus ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Tuotanto-odotusindikaattori
(2 arvoa)
Tilauskanta, Uudet tilaukset
Suure
(2 arvoa)
Käypähintainen, Kiinteähintainen
Kunta 2017
(312 arvoa)
KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Enonkoski, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Evijärvi, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Haapajärvi, Haa...
Vuosi
(22 arvoa)
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Rakennuksen käyttötarkoitus
(52 arvoa)
SSS Kaikki rakennukset, AA Asuinrakennukset, A Asuinrakennukset, 01 Erilliset pientalot, 02 Rivi- ja ketjutalot, 03 Asuinkerrostalot, BB Vapaa-ajan asuinrakennukset, B Vapaa-ajan asuinra...
Tiedot
(3 arvoa)
Indeksi, Arvo, Vuosimuutos (%)
Rakennus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, kiinteää tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kokonaisuutta, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Monikäyttörakennus on rakennus, jossa on tilaa eri käyttötarkoituksiin, esim. asuin- ja toimitiloja
Rakennuksiin ei lueta kallioluolia tai muita maanalaisia tiloja, joiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita esim. maanalaiset öljysäiliöt eivät ole rakennuksia. Rakennukseksi ei yleensä lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.
Indeksipisteluku
Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
Uudistalonrakentaminen
Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen, rakennusten laajentaminen ja uudelleen rakentamiseen verrattava muutos. Uudisrakentaminen tuottaa uutta tilaa joko kokonaan uusien talonrakennusten muodossa, olemassa oleviin rakennuksiin tehtyinä laajennuksina tai uudelleen rakennettuna rakennuksena.
Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa, uuden rakennelman tai uuden rakennuksen (Kira-sanasto).
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakennustuotannon laskennan peruslähtökohta on tarkasteluperiodilla käynnissä olevat uudisrakennushankkeet (work-in-progress). Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa tarkasteluperiodin uudisrakentamisen kiinteähintaista arvoa suhteessa perusvuoden arvoon. Volyymi-indeksissä rakennustuotanto hinnoitellaan indeksin perusvuoden hinnoin. Indeksin perusvuoden keskimääräistä arvoa merkitään pisteluvulla 100. Uusin tuotannossa oleva kuukausittain julkaistava indeksi on nimeltään uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100. Esimerkiksi indeksin pisteluku 112 kertoo, että uudisrakentamisen volyymi on kasvanut perusvuodesta 12 prosenttia.
Volyymi-indeksin muutos sisältää määrän muutoksen lisäksi myös rakentamisen laadun muutokset kuten esimerkiksi eri rakennustyyppien suunnitteluratkaisun muuttumisen ajassa. Laadun parantuminen vaikuttaa volyymi-indeksiin sitä nostavasti ja laadun heikkeneminen laskevasti.
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt talotyypit ovat
 • asuinrakennukset
 • liikerakennukset
 • toimistorakennukset
 • liikenteen rakennukset
 • hoitoalan rakennukset
 • kokoontumisrakennukset
 • opetusrakennukset
 • teollisuusrakennukset
 • varastorakennukset
 • palo- ja pelastustoimen rakennukset
 • muut rakennukset
Rakennusluokitus on esitetty Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 1994.
Kuukausimuutos (%)
Muutos lasketaan suhteessa edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutos ilmoitetaan prosentteina.
Vuosimuutos (%)
Vuosimuutos on muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutos ilmoitetaan prosentteina.
Uudistalonrakentamisen hintaindeksi
Uudistalonrakentamisen hintaindeksi kuvaa käynnissä olevan rakennustuotannon hintaa tiettynä ajankohtana. Uudisrakentamisen hintaindeksi saadaan implisiittisesti käypähintaisen ja kiinteähintaisen tuotannon arvon suhteena, jolloin eri ajankohtien ja paikkakuntien urakkahinnat painottuvat oikea-aikaisesti senhetkisiä tuotanto-osuuksia vastaavilla painoilla.
Uudet tilaukset
Uudistalonrakentamisen uusien tilausten laskennan peruslähtökohta on tarkasteluperiodilla käynnissä olevat uudisrakennushankkeet. Kun näistä erotetaan tarkasteluperiodilla aloitetut rakennushankkeet ja summataan niiden tulevaisuudessa toteutuvat tuotantokustannukset yhteen, saadaan indikaattori, joka kuvaa uusien tilausten arvoa.
Tilauskanta
Tulevaisuudessa toteutuva, odotettavissa olevan rakennustuotannon arvo ja määrä voidaan laskea kaikkien tarkasteluperiodilla rakenteilla olevien rakennushankkeiden sen hetkisen ja näiden hankkeiden jäljellä olevan rakennustuotannon arvon summana. Tätä arvosummaa voidaan pitää tilauskantaa kuvaavana indikaattorina.