Asumisen hinnat

Miten asuntojen hinnat kehittyvät eri puolilla Suomea? Käykö kauppa?

Asuntomarkkinoiden kehitystä eri puolilla Suomea voidaan tarkastella vanhojen osakeasuntojen ja omakotitalojen asuntokauppatietojen perusteella.

Palvelun tilastotiedot kuvaavat vanhojen osakeasuntojen ja omakotitalojen velattomia neliöhintoja ja niiden muutoksia. Lisäksi kauppojen lukumäärätiedoilla voidaan kuvata kaupankäynnin aktiivisuutta eri alueilla. Vanhojen osakeasuntojen tiedot perustuvat Verohallinnon varainsiirtoveroilmoituksiin ja vanhojen omakotitalojen tiedot Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin tietoihin.

Palveluun sisältyy aiemmin julkaistua pitempiä aikasarjoja vanhojen osakeasuntojen neliöhinnoista ja kauppojen lukumääristä. Neliöhinta- ja kauppojen lukumääräsarjat ulottuvat vuoteen 1990 ja ne ovat saatavilla koko maan, pääkaupunkiseudun ja muun Suomen tasolla, sekä maakunnittain, kunnittain ja postinumeroalueittain. Erilaista näkökulmaa alueellisten asuntomarkkinoiden seurantaan tuovat myös tiedot maakuntien hintakehityksestä ilman maakuntakeskuksia (hintaindeksi 2015=100).

Vanhoista omakotitaloista tiedot ovat saatavilla suuraluejaottelulla sekä väkilukuluokituksella vuoteen 2010 asti.

Tietoa asuntojen hintakehityksestä ja kauppojen lukumääristä

Palvelussa on saatavilla tiedot myytyjen vanhojen osakeasuntojen ja omakotitalojen neliöhinnoista, hintojen muutoksista ja kauppojen lukumääristä. Tietosisällön keskeiset muuttujat ovat

  • myytyjen asuntojen neliöhinta
  • nimellishintaindeksi ja reaalihintaindeksi
  • nimellishintaindeksin ja reaalihintaindeksin vuosi- ja neljännesmuutokset
  • myytyjen asuntojen lukumäärä
  • neliöhintojen jakaumatiedot

Vanhojen omakotitalojen tietoihin sisältyy myös myytyjen asuntojen pinta-ala.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen uusimmat tiedot sisältävät vain noin 50 prosenttia kaikista kaupoista. Tiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden toukokuussa. Uusinta tietoa kauppamäärästä ei ole suositeltavaa käyttää kuvaamaan kaupankäynnin aktiivisuutta. Vanhojen omakotitalojen tiedot eivät tarkennu.

Neliöhinnat muuttuvat eri tavoin kuin hintaindeksi, koska hintaindeksissä on otettu huomioon eri ajankohtina myytyjen asuntojen ominaisuudet (esim. valmistumisvuosi, pinta-ala ja sijainti) ja niiden hintavaikutukset. Hintaindeksin perusteella voidaan seurata asuntojen hintojen muutosta eri ajankohtiin verrattuna, ts. miten paljon enemmän tai vähemmän tyypillinen asunto maksaa nyt kuin aiemmin. Neliöhinnan perusteella saadaan kuvaa alueen hintatasosta.

Tietosisältö

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi (2015=100) ja kauppojen lukumäärät, kuukausittain
Muuttuja Muuttujan arvot
Alue
(14 arvoa)
Koko maa, Pääkaupunkiseutu (PKS), Kehyskunnat, Muu Suomi (koko maa - PKS), Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
Talotyyppi
(3 arvoa)
Talotyypit yhteensä, Rivitalot, Kerrostalot
Kuukausi
(44 arvoa)
2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, 2015M05, 2015M06, 2015M07, 2015M08, 2015M09, 2015M10, 2015M11, 2015M12, 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, 2016M05, 2016M06, 2016M07, 2016M08, 2016M0...
Tiedot
(8 arvoa)
Neliöhinta (eur / m2), Indeksi (2015=100), Muutos edelliseen kuukauteen (indeksi 2015=100), Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100), Reaali-indeksi (2015=100), Muutos edelliseen kuu...
Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi (2015=100) ja kauppojen lukumäärät, neljännesvuosittain
Muuttuja Muuttujan arvot
Alue
(84 arvoa)
Koko maa, Pääkaupunkiseutu (PKS), Muu Suomi (koko maa - PKS), Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Sav...
Talotyyppi
(3 arvoa)
Talotyypit yhteensä, Rivitalot, Kerrostalot
Huoneluku
(4 arvoa)
Yhteensä, Yksiöt, Kaksiot, Kolmiot+
Vuosineljännes
(14 arvoa)
2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, 2017Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q4, 2018Q1, 2018Q2
Tiedot
(8 arvoa)
Neliöhinta (eur / m2), Indeksi (2015=100), Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100), Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100), Reaali-indeksi (2015=100), Muutos edelliseen ...
Asunto
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta.
Asunnon neliöhinta
Tiedoissa käytetään velatonta myyntihintaa eli velkaosuus sisältyy hintaan. Julkaistava hintakäsite on neliöhinta (euroa/m²). Vanhoissa osakeasunnoissa neliöhinnat ovat painotettuja neliöhintojen geometrisia keskiarvoja (€/m²). Vanhoissa omakotitaloissa neliöhinnat ovat pinta-alapainotettuja neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja (€/m²).
Asunnon pinta-ala
Asunnon ts. asuinhuoneiston pinta-ala on se huoneistoala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.
Huom. Asuinhuoneiston pinta-alaan lasketaan myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaatehuoneen tms.), kylpy-, askartelu- ja takkahuoneen, huoneistokohtaisen saunan sekä pesu- ja pukuhuoneen pinta-ala sekä työtiloina käytetyt huoneet, jos niissä ei työskentele palkattuja työntekijöitä. Asuinhuoneiston pinta-alaan ei lasketa mukaan autotallia, kellaria, kalustamattomassa pohjakerroksessa olevaa saunatilaa, kylmää varastotilaa, parveketta, kuistia, vilpolaa, tuulikaappia eikä ullakon muita tiloja kuin asuintiloja.Omakotitalojen keskipinta-ala tarkoittaa asuinpinta-alaa (m²)
Vanha/uusi asunto
Vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka ei ole valmistunut tarkasteluvuonna tai sitä edeltävänä vuonna. Uudella asunnolla tarkoitetaan vastaavasti tilastovuonna, sen jälkeen, tai tilastovuotta edeltävänä vuonna valmistunutta asuntoa, joka myydään ensimmäistä kertaa.
Talotyyppi
Tilaston tiedot luokitellaan osakeasunnoissa talotyypin mukaan kerrostaloihin ja rivitaloihin. Rivitalotietoihin sisältyvät osakeasuntomuotoiset pientalot.
Rahoitustyyppi
Tilastossa julkaistaviin neliöhintoihin ja hintaindekseihin eivät sisälly ARA- ja HITAS-asunnot. ARA- ja HITAS-asunnot sisältyvät julkaistaviin osakeasuntokauppojen lukumäärätietoihin.
Huoneluku
Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähintään 7 m² ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun ei sisälly keittiötä. Huonelukuluokkaan 3+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.
(Nimellis)hintaindeksi
Kertoo hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan verrattuna. Hintaindeksin perusteella voidaan seurata asuntojen hintojen muutosta eri ajankohtiin verrattuna, ts. miten paljon enemmän tai vähemmän tyypillinen asunto maksaa nyt kuin aiemmin. Koska eri ajankohtina myydään erilaisia asuntoja, indeksin laskennassa pyritään laatuvakioinnin avulla erottamaan aito hintakehitys ja myytyjen asuntojen ominaisuuksista johtuvat hintamuutokset.
Reaalihintaindeksi
Kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan verrattuna .Reaalihintaindeksi saadaan jakamalla mikroindeksialueen nimellishintaindeksin pisteluku vastaavan ajankohdan ja vastaavan perusvuoden koko maan kuluttajahintaindeksin pisteluvulla.
Pisteluku
Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailuajankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi, jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, on hyödykkeen hinta noussut 5,3 prosenttia perusajankohtaan verrattuna.
Jakaumatunnusluvut
Q1 (alakvartiili) = 25 % havainnoista jää alapuolelle.
Med (mediaani) = Keskimmäinen havainto, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.
Q3 (yläkvartiili) = 75 % havainnoista jää alapuolelle.
Kauppojen lukumäärä
Kuvaa vanhoissa osakeasunnoissa alueella tehtyjen asuntokauppojen tiedossa olevaa kauppojen lukumäärää. Lukumäärätieto tarkentuu seuraavien julkistusten myötä siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Kauppojen lukumäärässä ovat mukana myös alueella tehdyt HITAS- ja ARA –asuntojen kaupat, jotka eivät sisälly hintaindekseihin ja neliöhintoihin. Viimeisimmän ajankohdan lukumäärätiedolla ei voida kuvata asuntokaupan aktiivisuutta ja on suositeltavaa seurata useamman ajankohdan lukumäärätietoja.
Vanhojen omakotitalojen lukumäärätiedot ovat lopulliset. Tietoihin eivät sisälly vuokratontilla sijaitsevat myydyt asunnot.
Omakotitalokiinteistö
Kiinteistö, jonka käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka ja jolla on vain asuin- ja sivurakennuksia, eikä kiinteistö sijaitse rantakaava-alueella. Mikäli kiinteistö on rakennus- tai asemakaava-alueella, vaaditaan lisäksi, että kaavan laatu on asuinrakennus- tai asuinpientalokortteli.
Kiinteistö
Verohallinnon kiinteistörekisteriin merkitty maa- tai vesialue, jolla on oma kiinteistötunnus. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet.