Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 10.3.2010

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka–joulukuussa 2,0 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2009 loka-joulukuussa 2,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,8 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,6 prosenttia.

Vuodesta 2008 vuoteen 2009 työvoimakustannukset nousivat 4,9 prosenttia ja ilman kertaluonteisia palkkaeriä 5,0 prosenttia.

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Työpäiville sattuvien arkipyhien lisääntyminen vaikutti työvoimakustannusten nousuun nopeuttavasti vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Vuoden 2009 neljännelle neljännekselle ajoittui yksi työpäivä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalle neljännekselle. Työpäivien määrän lisääntyminen hidasti kustannusten nousua laskennallisesti noin 1,5 prosenttia. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut ja työpäiväkorjatut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi.

Toimialoittain laskettaessa teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,6 prosenttia loka-joulukuussa 2009 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Nousu oli suurinta rahoituksen ja vakuutuksen toimialoilla, 6,9 prosenttia ja hallinto– ja tukipalveluissa työvoimakustannukset laskivat 7,6 prosenttia. Rakentamisessa työvoimakustannukset nousivat 2,3 prosenttia loka-joulukuussa 2009 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, palvelualalla nousu oli vastaavasti 1,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset,
yhteensä
Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
B-S Yhteensä 2,0 1,8
B-E Teollisuus 1,6 1,5
F Rakentaminen 2,3 2,9
G-N Palvelut 1,3 1,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/04/tvki_2009_04_2010-03-10_tie_001_fi.html