Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2021, 2. vuosineljännes

3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Koko
vuosi
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Koko
vuosi
2008
2009/1 2009/1 2009/3 2009/4 Koko
vuosi
2009
B-S Yhteensä 96,2 97,8 101,7 103,8 96,7 100,0 102,4 109,6 109,6 98,5 105,0
B-E Koko teollisuus 96,6 98,3 101,3 105,0 95,4 100,0 103,3 111,4 111,7 96,8 105,8
C Tehdasteollisuus 96,6 97,9 101,5 105,1 95,5 100,0 103,2 111,7 111,8 96,8 105,9
10,11 Elintarvike
-teollisuus
98,7 98,9 102,8 104,6 93,8 100,0 101,3 110,9 106,7 96,0 103,7
16,17 Metsä-
teollisuus
97,2 97,5 102,6 105,5 94,4 100,0 104,1 113,3 112,5 95,0 106,2
19–22 Kemian
teollisuus
99,7 98,2 100,6 106,9 94,2 100,0 100,9 107,8 106,5 94,9 102,5
24–30 Metalliteollisuus 96,6 97,8 101,2 104,9 96,1 100,0 103,6 113,2 114,9 97,5 107,3
F Rakenta-
minen
93,4 98,0 101,8 103,0 97,2 100,0 107,7 109,9 109,2 100,0 106,7
G-N Palvelualat 95,4 97,6 102,4 102,5 97,5 100,0 100,2 108,1 107,8 98,7 103,7
G Kauppa 93,6 97,9 103,4 103,8 94,9 100,0 93,5 101,3 101,4 93,3 97,4
H Kuljetus ja
varastointi
90,9 95,4 102,6 105,2 96,8 100,0 93,6 98,8 101,6 90,2 96,1
J Informaatio ja viestintä 92,1 97,9 100,9 102,4 98,7 100,0 104,3 115,3 119,4 100,7 109,9
K Rahoitus ja vakuutus
102,7 101,1 102,0 96,6 100,3 100,0 107,0 114,2 104,5 107,0 105,7
N Hallinto ja
tukipalvelut
97,5 98,3 104,0 99,1 98,6 100,0 91,6 102,3 89,5 91,7 93,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 10.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2009, 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/04/tvki_2009_04_2010-03-10_tau_003_fi.html