Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 10.3.2010

Kostnaden för arbetad timme steg med 2,0 procent under oktober-december

Under oktober-december 2009 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, steg med 1,8 procent under motsvarande period. Under oktober-december 2009 i den privata sektorn steg förtjänstnivåindex 2,6 procent.

Arbetskraftskostnaderna steg med 4,9 procent från år 2008 till år 2009, exkl. poster av engångsnatur med 5,0 procent.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Då de söckenhelger som infaller under arbetsdagar ökar, inverkar det höjande på ökningen av arbetskraftskostnader under det andra kvartalet år 2009. Under det fjärde kvartalet av året 2009 inföll en arbetsdag mer än under motsvarande kvartalet året förut. Den kalkylerad bromsande inverkan på ge-nomsnittliga arbetskostnader var ungefär 1,5 procent. Statistikcentralen pub-licerar säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg kostnaderna för arbetad timme inom industrin med 1,6 procent under oktober-december 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen var störst inom finans och försäkring, 6,9 procent, och kostnaderna sänkte inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, 7,6 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna däremot med 2,3 procent under oktober-december 2009 jämfört med motsvarande period året innan, inom tjänstenäringarna var ökningen 1,3 procent.

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 10.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/04/tvki_2009_04_2010-03-10_tie_001_sv.html