XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Uppgifterna för varje kvartal levereras med hjälp av en elektronisk blankett.

Uppgifterna för föregående kvartal kan sparas på blanketten bara i det fall att de saknas helt. I annat fall ska uppgifterna för föregående kvartal och tidigare kvartal sparas de på en Excel-blankett och sänds som skyddad e-post till adressen tvkindeksi@stat.fi. Sändning av skyddad e-post:  https://turvaviesti.tilastokeskus.fi/
Anvisning: Skicka sekretessbelagd e-post till Statistikcentralen