Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 4:e kvartalet

3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Hela
året
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Hel
året
2008
2009/1 2009/1 2009/3 2009/4 Hel
året
2009
B-S Totalt 96,2 97,8 101,7 103,8 96,7 100,0 102,4 109,6 109,6 98,5 105,0
B-E Industri 96,6 98,3 101,3 105,0 95,4 100,0 103,3 111,4 111,7 96,8 105,8
C Tlllverkning 96,6 97,9 101,5 105,1 95,5 100,0 103,2 111,7 111,8 96,8 105,9
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning
98,7 98,9 102,8 104,6 93,8 100,0 101,3 110,9 106,7 96,0 103,7
16,17 Skogsindustri 97,2 97,5 102,6 105,5 94,4 100,0 104,1 113,3 112,5 95,0 106,2
19–22 Kemisk industry 99,7 98,2 100,6 106,9 94,2 100,0 100,9 107,8 106,5 94,9 102,5
24–30 Metallindustri 96,6 97,8 101,2 104,9 96,1 100,0 103,6 113,2 114,9 97,5 107,3
F Byggsverks
amhet
93,4 98,0 101,8 103,0 97,2 100,0 107,7 109,9 109,2 100,0 106,7
G-N Tjänstenäringar 95,4 97,6 102,4 102,5 97,5 100,0 100,2 108,1 107,8 98,7 103,7
G Handel 93,6 97,9 103,4 103,8 94,9 100,0 93,5 101,3 101,4 93,3 97,4
H Transport och
magasinering
90,9 95,4 102,6 105,2 96,8 100,0 93,6 98,8 101,6 90,2 96,1
J Information och kommu- nikation 92,1 97,9 100,9 102,4 98,7 100,0 104,3 115,3 119,4 100,7 109,9
K Finans och försäkring 102,7 101,1 102,0 96,6 100,3 100,0 107,0 114,2 104,5 107,0 105,7
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
97,5 98,3 104,0 99,1 98,6 100,0 91,6 102,3 89,5 91,7 93,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 10.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2009, 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/04/tvki_2009_04_2010-03-10_tau_003_sv.html