Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.12.2006

Tuloerot lähes ennallaan 2005

Kotitalouksien väliset tuloerot pysyivät lähes ennallaan vuonna 2005. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat edellisvuosia vähemmän, 1,7 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2005. Mediaanitulolla mitattuna tulojen kasvu oli 2,2 prosenttia. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat eniten Pirkanmaan maakunnassa, runsaat 3 prosenttia. Vähiten kotitalouksien tulot kasvoivat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kotitalouksilla, noin prosentin. Tiedot ilmenevät vuoden 2005 Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Suurituloisimman kymmenesosan reaalinen tulotaso nousi keskiarvotulon mukaan 0,5 ja mediaanitulon mukaan 2,7 prosenttia vuonna 2005 edellisvuodesta. Pienituloisimmalla kymmenesosalla vastaavat muutokset olivat 2,2 ja 1,7 prosenttia. Vuosien 1995 ja 2005 välillä sekä keskimääräiset tulot että suhteelliset tuloerot ovat kasvaneet huomattavasti. Keskimäärin reaalitulot ovat kymmenessä vuodessa nousseet noin kolmanneksella. Alimman kymmenyksen reaalinen tulotaso on noussut noin 10 prosenttia ja ylimmän kymmenyksen noin 60 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2005. Väestön suurituloisin kymmenesosa sai tuloista 23,5 prosenttia ja pienituloisin kymmenesosa 3,7 prosenttia vuonna 2005. Vuonna 1995 vastaavat luvut olivat 19,7 ja 4,5 prosenttia.

Kotitalouksien tulojen reaalimuutokset (%) tulokymmenyksittäin vuosina 2004-2005 ja 1995-2005.

                 keskimääräisten tulojen reaalimuutos, %
tulonsaajakymmenys I II III IV V VI VII VIII IX X
vuosina 2004 - 2005
    Keskiarvo 2,2 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 0,5
    Mediaani 1,7 1,6 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,7
vuosina 1995 - 2005
    Keskiarvo 9,7 13,8 18,1 22,6 26,0 28,6 30,9 33,4 36,6 59,0
    Mediaani 10,3 13,8 18,0 22,6 26,1 28,6 30,8 33,3 36,3 44,5

Seutukunnista korkein reaalitulojen kasvu oli vuonna 2005 Kaakkois-Pirkanmaalla (4,3 %). Muutamissa seutukunnissa kotitalouksien keskimääräiset tulot reaalisesti alenivat vuonna 2005. Näitä olivat Saarijärvi-Viitasaaren (-1,7 %), Ylivieskan (-1,5 %), Keuruun (-0,2 %) sekä Jämsän (-0,1 %) seutukunnat. Keskimääräisten tulojen alentuminen näyttäisi kuitenkin pääasiassa johtuvan parempituloisten tulojen alentumisesta, koska keskituloisten tuloja paremmin kuvaavan mediaanitulon mukaan kotitalouksien tulot näissäkin seutukunnissa jonkin verran kasvoivat (1-2 %) vuonna 2005. Tilastojulkistukseen liittyvässä katsauksessa lisää kotitalouksien tuloista ja tuloeroista vuosilta 1995-2005.

Kotitalouksien keskiarvotulojen reaalimuutokset (%) maakunnittain vuonna 2005 edellisvuoteen nähden.

Tulokäsite: käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä (uudistettu OECD) kohden.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 15.12.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2005/tjkt_2005_2006-12-15_tie_001.html