Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani maakunnittain vuosina 1995-2005. Vuoden 2005 rahassa.

Maakunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Uusimaa 14 833 15 051 15 625 16 085 16 731 17 057 17 513 17 878 18 183 18 803 19 219
Varsinais-Suomi 13 363 13 552 13 936 14 171 14 495 14 580 15 070 15 438 15 824 16 359 16 799
Satakunta 12 958 13 044 13 410 13 686 13 864 13 887 14 435 14 805 15 207 15 718 16 041
Kanta-Häme 13 235 13 339 13 714 14 004 14 364 14 462 15 012 15 547 15 918 16 530 16 964
Pirkanmaa 13 178 13 357 13 751 14 129 14 326 14 505 15 027 15 411 15 798 16 323 16 743
Päijät-Häme 12 789 12 826 13 199 13 390 13 712 13 865 14 280 14 676 15 084 15 602 15 902
Kymenlaakso 13 535 13 615 13 973 14 154 14 384 14 375 14 913 15 326 15 719 16 295 16 553
Etelä-Karjala 13 281 13 343 13 615 13 845 13 992 14 093 14 579 14 909 15 309 15 789 16 007
Etelä-Savo 12 498 12 490 12 811 13 010 13 218 13 257 13 641 14 040 14 336 14 843 15 146
Pohjois-Savo 12 612 12 668 12 972 13 165 13 408 13 437 13 826 14 235 14 629 15 156 15 453
Pohjois-Karjala 12 191 12 110 12 329 12 460 12 618 12 714 13 096 13 449 13 780 14 235 14 681
Keski-Suomi 12 685 12 740 13 113 13 344 13 603 13 698 14 114 14 518 14 895 15 388 15 702
Etelä-Pohjanmaa 12 425 12 431 12 856 13 130 13 422 13 587 14 006 14 469 14 862 15 477 15 809
Pohjanmaa 13 327 13 501 13 950 14 243 14 429 14 625 15 175 15 578 15 928 16 540 16 883
Keski-Pohjanmaa 12 806 12 885 13 232 13 376 13 649 13 814 14 305 14 734 15 238 15 850 16 213
Pohjois-Pohjanmaa 13 041 13 135 13 512 13 696 13 980 14 181 14 681 15 095 15 514 16 060 16 299
Kainuu 12 593 12 474 12 717 12 911 13 068 13 086 13 494 13 731 14 178 14 681 14 954
Lappi 13 065 13 072 13 246 13 301 13 461 13 508 13 952 14 362 14 780 15 292 15 537
Itä-Uusimaa 13 968 14 150 14 760 14 979 15 341 15 604 16 213 16 741 17 167 17 858 18 439
Ahvenanmaa 14 963 15 509 16 218 16 642 17 648 18 192 18 663 19 146 19 761 20 210 20 472
Koko maa yhteensä 13 419 13 538 13 947 14 234 14 581 14 749 15 234 15 629 16 006 16 567 16 924
Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo = käytettävissä oleva rahatulo / kulutusyksikkö (muunnettu OECD) / talous.

Deflatoitu elinkustannusindeksillä.


Päivitetty 15.12.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2005, Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani maakunnittain vuosina 1995-2005. Vuoden 2005 rahassa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2005/tjkt_2005_2006-12-15_tau_003.html