Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.12.2006

Inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2005

Inkomstskillnaderna mellan hushållen var nästan oförändrade år 2005. Hushållens genomsnittliga disponibla reella inkomster ökade mindre än tidigare år, med 1,7 procent från år 2004 till år 2005. Mätt med medianinkomst steg inkomsterna med 2,2 procent. Hushållens realinkomster ökade mest i landskapet Birkaland, med drygt 3 procent. Minst ökade hushållens inkomster i Kymmenedalen och i Södra Karelen, med ungefär en procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning år 2005.

Den reella inkomstnivån hos den högsta inkomstdecilen steg enligt medelinkomsten med 0,5 och enligt medianinkomsten med 2,7 procent år 2005 jämfört med året innan. Hos den lägsta inkomstdecilen var motsvarande förändringar 2,2 och 1,7 procent. Mellan åren 1995 och 2005 har både de genomsnittliga inkomsterna och de relativa inkomstskillnaderna ökat avsevärt. I genomsnitt har realinkomsterna stigit med ungefär en tredjedel under tio år. Från år 1995 till år 2005 har den reella inkomstnivån hos den lägsta inkomstdecilen stigit med omkring 10 procent och hos den högsta inkomstdecilen med ungefär 60 procent. Den decil som utgörs av de högsta inkomsttagarna fick 23,5 procent av inkomsterna och den decil som består av befolkningen med den lägsta inkomsten 3,7 procent år 2005. År 1995 var motsvarande siffror 19,7 och 4,5 procent.

Reella förändringar i hushållens inkomster (%) efter inkomstdecil åren 2004-2005 och 1995-2005.

  reell förändring av genomsnittliga inkomster, %
inkomstdecil I II III IV V VI VII VIII IX X
åren 2004-2005
Medeltal 2,2 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 0,5
Median 1,7 1,6 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,7
åren 1995-2005
Medeltal 9,7 13,8 18,1 22,6 26,0 28,6 30,9 33,4 36,6 59,0
Median 10,3 13,8 18,0 22,6 26,1 28,6 30,8 33,3 36,3 44,5

När det gäller de ekonomiska regionerna steg realinkomsterna år 2005 mest i Sydöstra Birkaland (4,3 %). I några ekonomiska regioner minskade hushållens genomsnittliga inkomster reellt år 2005. Dessa var Saarijärvi-Viitasaari (-1,7 %), Ylivieska (-1,5 %), Keuruu (-0,2 %) samt Jämsä (-0,1 %) ekonomiska regioner. En nedgång i de genomsnittliga inkomsterna ser dock ut att i huvudsak bero på att inkomsterna hos högre inkomsttagare har gått ner eftersom medianinkomsten, som bättre beskriver medelinkomsttagarnas inkomster, visar att hushållens inkomster också i de här ekonomiska regionerna ökade något (1-2 %) år 2005. I översikten i anknytning till offentliggörandet finns ytterligare information om hushållens inkomster och inkomstskillnader åren 1995-2005.

Reella förändringar (%) i hushållens genomsnittliga inkomster efter landskap år 2005 jämfört med året innan.

Inkomstbegrepp: disponibla inkomster i pengar per konsumtionsenhet (förnyad OECD).

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2005/tjkt_2005_2006-12-15_tie_001_sv.html