Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.10.2017

Tietoon tulleiden moottoriajoneuvovarkauksien määrä laskussa

Korjattu 13.4.2018 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana kaikkiaan 589 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 500 tapausta (6,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 26 500 eli 1,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuta vähemmän. Moottoriajoneuvovarkauksia kirjattiin 4 900, mikä on 8,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Moottoriajoneuvovarkaudet kuukausittain 2010–2017

Moottoriajoneuvovarkaudet kuukausittain 2010–2017

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 578 000 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Tullin tietoon tuli vuoden 2017 tammi-syyskuussa 6 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 4 500 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2016 tammi-syyskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 7,7 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 6,5 prosenttia.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 60 päivän viiveellä. Tämän takia tilaston julkistusajankohtaa siirretään muutamalla kuukaudella vuonna 2018.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana 24 900, mikä on 350 tapausta (1,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 250, mikä on 8,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 59 eli 3  tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 945 eli 91 tapausta (10,7 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 888, mikä on 5,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Lisäksi ilmoitettiin 594 muuta seksuaalirikosta, joista 313 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2016 tammi-syyskuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä laski 122 tapauksella (28,0 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana tietoon yhteensä 161 300, mikä on 17 300 (9,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 17 400, mikä on 9,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 048, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana ilmi 5 000, mikä on 8 200 tapausta (62,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 157. Kaikista maksuvälinepetoksista  1 300 (26,1 prosenttia) tehtiin ulkomailla. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 212. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  2 400, mikä on 9,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 96 200, mikä on  4 800 tapausta (4,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin  2 200, mikä on 14,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 3 700, mikä on 400 tapausta (10,2 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 34 000, mikä on 800 tapausta vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 900, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt noin viidennekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana ilmi 25 800, mikä on 1 500 tapausta (5,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 200. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 39 500.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 600, mikä on 3,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 5 400, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 9,0 prosenttia. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 20 600, mikä on 9,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna tammi-syyskuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 9,6 prosenttia. Niitä tuli ilmi 930. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 12 600, mikä on 7,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 alussa.

Identiteettivarkauksia kirjattiin 2 700, mikä on 200 tapausta (8,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 295 700, mikä on  18 000 tapausta (5,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 tammi-syyskuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 218 600 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 2,0 prosenttia. Liikennerikosten ja -rikkomusten määrän lasku saattaa selittyä 1.12.2016 voimaan tulleella sakkolailla ja sen tuomilla uudistuksilla.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2017 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Korjattu 13.4.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 59 355 -11 879 53 718 -29 035 49 435 -28 270 589 448 -38 524
2) Rikoslakirikokset 40 711 -1 256 42 305 -3 776 38 380 -4 752 332 680 -27 041
3) Rikokset A-F 36 679 -462 38 214 -2 734 34 222 -3 380 296 866 -20 586
Murrot yhteensä 2 856 -66 3 091 -62 2 681 -407 22 613 -1 725
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 711 -81 800 -28 666 -55 4 853 -425
Ryöstö 143 -46 156 9 184 49 1 276 31
Vahingonteko 3 231 95 3 363 -977 3 189 21 25 821 -1 455
Tappo, murha ja surma 3 -8 6 2 13 9 59 3
Pahoinpitely 2 921 4 2 779 -3 2 692 -287 24 863 -346
Raiskaus 116 13 89 -23 114 -17 945 91
Rattijuopumus 1 769 90 1 705 288 1 690 143 13 596 492
Huumausainerikokset 2 465 387 2 718 390 2 396 302 20 597 1 726
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 22 676 -11 417 15 504 -26 301 15 213 -24 890 292 582 -17 938
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 15 810 -10 242 7 217 -23 969 6 405 -20 948 218 556 -4 557
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2017/03/rpk_2017_03_2017-10-19_tie_001_fi.html