Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.10.2017

Antalet fordonsstölder som kommit till kännedom håller på att minska

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september år 2017 kännedom om totalt 589 400 brott och förseelser, vilket är 38 500 fall (6,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 26 500, vilket är 1,6 procent färre än under januari–september året innan. Antalet fordonsstölder var 4 900, dvs. 8,1 procent färre än året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/03/rpk_2017_03_2017-10-19_tie_001_sv.html