Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2013-2017 (ennakkotieto) Korjattu 13.4.2018

Korjattu 13.4.2018 . Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Rikos 2013 2014 2015 2016 2017
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 667 773 614 432 623 181 627 972 589 448
2) Rikoslakirikokset 372 884 368 057 359 616 359 721 332 680
3) Rikokset A-F 324 650 319 341 313 820 317 452 296 866
A. Omaisuusrikokset 183 842 185 315 179 184 178 604 161 278
Murrot yhteensä 24 387 25 638 25 844 24 338 22 613
Asuntomurrot 4 245 4 800 4 514 4 099 3 680
- vapaa-ajan asunnosta 1 242 1 450 1 277 963 1 238
- muusta asunnosta 3 003 3 350 3 237 3 136 2 442
Liikemurrot 2 928 3 072 3 112 2 575 2 339
Moottoriajoneuvomurrot 7 166 6 989 7 240 6 490 5 752
Muut murrot 10 048 10 777 10 978 11 174 10 842
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 6 239 6 058 5 941 5 280 4 853
Ryöstöt yhteensä 1 108 1 267 1 170 1 245 1 276
Vahingonteot yhteensä 33 321 33 112 28 816 27 276 25 821
Kavallukset yhteensä 2 732 2 312 2 128 2 234 2 436
Petokset yhteensä 17 503 17 521 19 929 19 224 17 444
- törkeä petos 852 1 124 1 114 1 032 1 048
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 28 650 26 701 26 993 26 984 26 547
Tappo, murha tai surma 73 76 64 56 59
Tapon, murhan tai surman yritys 194 253 213 234 282
Pahoinpitelyt yhteensä 26 707 24 906 25 241 25 209 24 863
- törkeä pahoinpitely 1 357 1 215 1 177 1 149 1 249
C. Seksuaalirikokset 2 606 2 258 2 237 2 519 2 427
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 301 1 090 897 944 888
Raiskaus 748 760 767 854 945
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 10 199 9 478 9 525 10 230 9 023
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 258 1 289 1 254 1 426 1 289
Haitanteko virkamiehelle 1 415 1 410 1 344 1 398 1 111
E. Eräät liikennerikokset 34 682 34 930 34 579 34 330 34 495
Rattijuopumukset yhteensä 13 724 13 330 13 501 13 104 13 596
F. Muut rikokset 64 671 60 659 61 302 64 785 63 096
Huumausainerikokset yhteensä 17 181 16 014 18 049 18 871 20 597
- törkeä huumausainerikos 915 871 847 851 933
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 860 3 023 2 665 2 491 1 424
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 1) 343 123 295 091 309 361 310 520 292 582
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 243 709 205 601 221 586 223 113 218 556
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2013-2017 (ennakkotieto) Korjattu 13.4.2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2017/03/rpk_2017_03_2017-10-19_tau_001_fi.html