Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2020

Elintarviketeollisuudessa teollisuuden suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset vuonna 2017

Elintarviketeollisuudessa oli teollisuustoimialojen suurimmat välilliset vaikutukset Suomen kansantalouden työllisyyteen Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan vuonna 2017. Toimialan tuotteiden loppukäytön (kulutusmenot + pääoman bruttomuodostus + vienti) miljoonan euron suuruisen lisäyksen välillinen vaikutus koko talouden työllisten määrään oli 9,5 työllistä. Seuraavaksi suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset olivat sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksessa (5,7) sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (5,2).

Välilliset ja välittömät työpanoskertoimet teollisuudessa vuonna 2017

Välilliset ja välittömät työpanoskertoimet teollisuudessa vuonna 2017

Tiedot perustuvat panos-tuotostilaston ”Työpanos ja työpanoskertoimet” -taulukkoon. Kokonaisvaikutus työllisten määrään muodostuu välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. Välitön vaikutus on toimialan tuotteen loppukäyttökysynnän (kulutusmenot + pääoman bruttomuodostus + vienti) miljoonan euron suuruisen lisäyksen suora vaikutus toimialan työllisyyteen. Välillisissä vaikutuksissa otetaan huomioon toimialan tuotteen loppukäyttökysynnän miljoonan euron suuruisen lisäyksen kerrannaisvaikutukset muilta toimialoilta ostettujen välituotekäyttöpanosten kautta muiden toimialojen tuotantoon ja työllisyyteen.

Välilliset vaikutukset työllisyyteen ovat sitä suuremmat, mitä suurempi osuus toimialan välituotekäyttöpanoksista on kotimaista tuotosta ja mitä työvoimavaltaisempia nämä välituotekäyttöpanoksia tuottavat toimialat ovat. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa välituotekäyttöpanoksista 78 prosenttia oli kotimaista tuotosta ja siitä kolmannes työvoimavaltaisen kasvinviljelyn ja kotieläintalouden, riistatalouden ja niihin liittyvien palvelujen tuotosta. Vastaavasti koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistuksessa välituotekäyttöpanoksista 78 prosenttia oli tuontituotteita ja välillinen työpanoskerroin 0,9, mikä oli teollisuustoimialojen pienin.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2017 koskevat tiedot. Vuoden 2018 taulukot julkaistaan huhtikuussa 2021.


Lähde: Panos-tuotos 2017, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2017/pt_2017_2020-11-27_tie_001_fi.html