Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2017, milj. euroa, käyvin hinnoin

  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 8 012 1 746 838 582 11 178
B Kaivostoiminta ja louhinta 7 202 . 1) 38 800 8 041
C Teollisuustuotteet 68 889 17 662 10 015 55 426 151 992
D Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 5 881 3 014 1 57 8 953
E Vesi- ja jätehuoltopalvelut 3 111 479 16 270 3 877
F Rakennukset ja rakennustyöt 8 975 401 26 773 137 36 285
G Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 13 448 16 748 2 212 3 207 35 615
H Kuljetus- ja varastointipalvelut 17 865 3 139 -25 5 478 26 457
I Majoitus- ja ravitsemispalvelut 3 105 6 976 1 125 10 208
J Tieto- ja viestintäpalvelut 13 827 3 461 3 351 7 705 28 345
K Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 8 212 4 870 4 440 13 526
L Kiinteistöalan palvelut 8 603 26 866 595 . 36 063
M Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 24 220 2 084 6 234 5 431 37 969
N Hallinto- ja tukipalvelut 12 753 1 432 16 2 994 17 196
O Julkisen hallinnon palvelut 3 389 15 897 4 115 19 406
P Koulutuspalvelut 1 541 11 247 1 34 12 823
Q Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 2 045 27 112 2 16 29 175
R Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut 501 4 842 193 64 5 600
S Muut palvelut 1 074 4 423 32 13 5 541
T Kotitalouspalvelut . 253 . . 253
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 212 653 152 652 50 302 82 896 498 502
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -923 -923
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 3 645 . . 3 645
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -2 991 . 2 991  
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7 993 18 563 4 026 12 30 594
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 220 646 171 869 54 328 84 975 531 818
1) Tieto on puuttuva.

Lähde: Panos-tuotos 2017, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2017, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2017, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2017/pt_2017_2020-11-27_tau_001_fi.html