Publicerad: 27.11.2020

Industrins största indirekta sysselsättningseffekter inom livsmedelsindustrin år 2017

Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik hade livsmedelsindustrin de största indirekta effekterna av de industriella näringsgrenarna på sysselsättningen inom samhällsekonomin i Finland år 2017. Den indirekta inverkan av ökningen på en miljon euro av slutanvändningen av näringsgrenens produkter (konsumtionsutgifter + bruttoinvestering + export) på antalet sysselsatta inom hela ekonomin var 9,5 sysselsatta. De därefter största indirekta sysselsättningseffekterna hade tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. (5,7) samt tillverkning av andra transportmedel (5,2).

Indirekta och direkta arbetsinsatskoefficienter inom tillverkning år 2017

Indirekta och direkta arbetsinsatskoefficienter inom tillverkning år 2017

Källa: Input-output 2017, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2017/pt_2017_2020-11-27_tie_001_sv.html