Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.4.2010

Palkkaerot jatkoivat kasvua vuonna 2008

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 2 876 euroa ja mediaaniansio 1) 2 551 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa (9. desiili) palkansaajista ansaitsi yli 4 287 euroa ja matalapalkkaisin kymmenesosa (1. desiili) alle 1 826 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi siis vähintään 2,35-kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Ylimmän ja alimman desiilin välinen ansioero kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin kolme prosenttiyksikköä.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakauma vuonna 2008

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakauma vuonna 2008

Havaittu palkkaerojen kasvu johtui suurelta osin hyväpalkkaisten palkansaajien nopeammasta ansiokehityksestä vuonna 2008. Parhaiten palkatun kymmenesosan suurempaa ansioiden nousua vauhditti erityisesti palkansaajien väheneminen keskipalkkaisissa suorittavissa tehtävissä. Kun parhaiten palkatun kymmenesosan ansiot kasvoivat vuodessa 5,9 prosenttia, niin vähiten ansaitsevan kymmenesosan ansionousu oli samaan aikaan ainoastaan 4,5 prosenttia.

Huolimatta palkkaerojen kasvusta yleisellä tasolla, sukupuolten välinen palkkaero kaventui vuonna 2008 (Kts. palkkarakennetilaston julkistus 6.11.2009). Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen johtui sekä palkansaajarakenteen muutoksesta että naisten miehiä paremmasta ansiokehityksestä. Palkansaajarakenteen muutos näkyi vuoden 2008 palkkarakennetilastossa erityisesti kokoaikaisten teollisuuden miestyöntekijöiden lukumäärän vähenemisenä. Myös yksityisen palvelusektorin ja kuntasektorin peittävyyden paraneminen palkkarakennetilastossa vaikutti osaltaan naisten miehiä nopeampaan ansiokehitykseen.

Julkaistut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.


1) 50 prosenttia palkansaajista ansaitsee enemmän kuin mediaaniansio ja vastaavasti 50 prosenttia palkansaajista mediaaniansiota vähemmän.

Lähde: Palkkarakenne 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tie_001_fi.html