Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2010

Löneskillnaderna fortsatte att öka år 2008

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 876 euro och medianlönen 1) 2 551 euro under det sista kvartalet år 2008. Decilen med de högst avlönade löntagarna (decil 9) tjänade mer än 4 287 euro och decilen med de lägst avlönade (decil 1) mindre än 1 826 euro i månaden. Den högst avlönade decilen tjänade således minst 2,35 gånger mer än den lägst avlönade. Löneskillnaden mellan den högsta och lägsta decilen ökade med omkring tre procentenheter jämfört med året innan.

Fördelningen av månadslöner bland heltidsanställda löntagare år 2008

Fördelningen av månadslöner bland heltidsanställda löntagare år 2008

Ökningen av löneskillnaderna berodde till stor del på att de högavlönade löntagarna hade en snabbare löneutveckling år 2008. Den bäst avlönade tiondedelens större löneutveckling tilltog särskilt på grund av att löntagarna minskade i operativa uppgifter med medelinkomst. Då den högst avlönade decilens löner ökade med 5,9 procent på årsnivå ökade lönerna inom decilen med de lägsta lönerna samtidigt med bara 4,5 procent.

Trots ökningen av löneskillnaderna generellt blev löneskillnaderna mellan könen mindre år 2008 (Se offentliggörandet av lönestrukturstatistiken 6.11.2009). Minskningen berodde både på den förändrade löntagarstrukturen och på en bättre löneutveckling bland kvinnor än bland män. Förändringen av löntagarstrukturen kunde ses i lönestrukturstatistiken år 2008 särskilt som en minskning av antalet heltidsanställda män inom industrin. Eftersom täckningen av den privata servicesektorn och kommunsektorn blev bättre i lönestrukturstatistiken bidrog detta till att kvinnornas löneutveckling var snabbare än männens.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.


1) 50 procent av löntagarna tjänar mer än medianlönen och 50 procent av löntagarna mindre än medianlönen.

Källa: Lönestrukturstatistik 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tie_001_sv.html