Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2016 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
27.3.2018
Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 vastasivat 58,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) ollen 12,5 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Tiedot perustuvat vuoden 2016 tietojen raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle. Kokonaispäästöt tarkentuivat 0,08 milj. t CO2-ekv. alaspäin joulukuussa 2017 julkistettuun ennakkotietoon verrattuna.

Seuraava julkistus:
24.5.2018

Kuvaus: Tilasto koostetaan EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettavista päästötiedoista. Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (raportointitaulukot, CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). YK:n ilmastosopimuksen ja sen alaisen Kioton pöytäkirjan lisäksi kasvihuonekaasut on raportoitava EU:lle vuosittain. Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/index.html

Jaa