Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/sutivi/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Kulttuuri ja viestintä
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus tuottaa tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tutkimustuloksia käytetään kotimaisen tietoyhteiskunnan kehittämishankkeissa ja yleiseurooppalaisten tietoyhteiskuntaindikaattorien laadinnassa.

Tietosisältö

Tutkimusaiheita ovat tietokoneen ja internetin käytön yleisyys sekä käyttötarkoitukset ja kuluttajien verkkokauppa. Tutkimusten tulokset ovat saatavilla, perustiedot ovat salaisia.

Käytetyt luokitukset

Luokituksia ovat muun muassa kotitalouden henkilömäärä, ikä, sukupuoli ja kuntajakoon perustuvat alueluokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tutkimus on otostutkimus ja toteutetaan vuosittain kevään ja kesän aikana puhelinhaastatteluna ja verkossa 16–-89 -vuotiaalle väestölle.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kerran vuodessa

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kolmas tai neljäs vuosineljännes

Aikasarja

Vaihtelee aikasarjoittain, useimmat saatavilla vuodesta 2002 lukien.

Asiasanat

internet, kodintekniikka, matkapuhelimet, puhelimet, sosiaalinen media, tietokoneet, tietosuoja, tietotekniikka, tietoturva, tietoyhteiskunta, verkkokauppa, verkko-opiskelu, viestintätekniikka

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/yht.html


Päivitetty 12.03.2018