Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sutivi/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Kultur och massmedier
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.

Uppgiftsinnehåll

Syftet är att kartlägga hur allmän användningen av datorer och internet är bland befolkningen, användningsändamålen och konsumenternas e-handel. Uppgifter om resultatet av undersökningarna är tillgängliga, medan primäruppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Uppgifterna indelas bl.a. efter hushållens storlek och struktur, ålder, kön, regionala indelningar baserade på kommunindelningen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Undersökningen är en urvalsundersökning, som görs varje år under våren och sommaren i form av en telefonintervju och via nätet. Den omfattar befolkningen i åldern 16–-89 år.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

En gång om året

Färdigställs eller offentliggörs

Tredje eller fjärde kvartalet

Tidsserie

Varierar efter tidsserie, de flesta är tillgängliga fr.o.m. år 2002.

Nyckelord

datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, e-utbildning, hemteknik, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, sociala medier, telefoner

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.03.2018