Publicerad: 1.7.2019

År 2018 ökade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 12,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 533 företagssaneringsärenden i tingsrätterna under år 2018. Detta var 58 ärenden fler än år 2017. Av de behandlade ärendena var 482 ansökningar om företagssaneringsförfarande.

Av ansökningarna om företagssaneringsförfarande fastställdes ett betalningsprogram i 179 fall, vilket är 16 (9,8 procent) fler än året innan. Om ett betalningsprogram inte fastställs i tingsrätten, betyder det att behandlingen av ansökningarna avbrutits i olika skeden av företagssaneringsförfarandet. År 2018 var de vanligaste orsakerna till att förfarandet avbröts att ett beslut fattats om att förfarandet ska upphöra, i 111 fall, och att ansökan förkastats, i 75 fall.


Källa: Slutbehandlade företagssaneringsärenden, 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2018/ysan_2018_2019-07-01_tie_001_sv.html