Finlands officiella statistik

Företagssaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2017 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 15,9 procent från året innan
6.6.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 475 företagssaneringsärenden i tingsrätterna under år 2017. Detta var 90 ärenden färre än år 2016. Av de behandlade ärendena var 425 ansökningar om företagssaneringsförfarande.

Nästa offentliggörande:
12.7.2018

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagssanering, konkurs, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras som egna offentliggöranden
19.11.2010
Uppgifterna om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/index_sv.html

Dela