Julkaistu: 1.7.2019

Vuonna 2018 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä kasvoi 12,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2018 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 533 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 58 yrityssaneerausasiaa enemmän kuin vuonna 2017. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 482 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2018 ja 2017

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2018 ja 2017

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 179 tapauksessa, mikä on 16 kappaletta (9,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2018 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 111 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 75 tapauksessa.

Vuonna 2018 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 300 miljoonaa ja velkoja yhteensä 263 miljoonaa euroa. Varojen yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 101,9 prosenttia ja velkojen yhteismäärä pieneni 17,1 prosenttia. Vahvistetuissa ohjelmissa varojen mediaani oli 294 000 euroa ja velkojen mediaani 400 000 euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 61,5 prosenttia (110 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2018/ysan_2018_2019-07-01_tie_001_fi.html