Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 17.5.2006

Företagssaneringar i januari-mars 2006

I januari-mars anhängiggjordes 73 företagssaneringar, vilket är 11 procent mer än året innan. Antalet anställda vid de företag som i januari-mars ansökte om företagssanering var 555, vilket är nästan hälften mindre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar i januari-mars 1993-2006

Närmare uppgifter om anhängiggjorda företagssaneringar efter område och näringsgren fr.o.m. år 2003 finns i Statistikcentralens avgiftsfria statistiktjänst Statfin (tyvärr bara på finska). Uppgifterna i de företagssaneringsärenden som slutbehandlats i tingsrätterna år 2005 finns i avsnittet Tabeller/tabellbilagor och i avsnittet Översikter (på finska).

Källa: Företagssaneringar i januari-mars 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2006/01/ysan_2006_01_2006-05-17_tie_001_sv.html