Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 3:e kvartalet

Företagssaneringar 2006, 1:a kvartalet

2006
1:a kvartalet
Offentliggöranden