Tabeller

Tabeller i databaser

Inga dokument

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/tau_sv.html