Beskrivning

Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991 och 2002. Uppgifterna för fritidsundersökningen samlas in med en webb- och pappersblankett som svarspersonen själv fyller i samt genom besöksintervjuer från september 2017 till januari 2018.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/meta_sv.html