Finlands officiella statistik

Fritidsdeltagande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Uppgifterna har ännu inte offentliggjorts.

Nästa offentliggörande:
30.8.2018

Beskrivning: En intervjuundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen på dessa punkter samt olika befolkningsgruppers deltagande. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Undersökningsresultaten är officiella, medan primäruppgifterna är konfidentiella. Det är möjligt att få tillgång till materialet för vetenskaplig undersökning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: amatörteatrar, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, filmer, fritid, frivilligt arbete, handarbeten, hemarbete, hobbyer, internet, onserter, konst, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturintressen, kulturturism, körer, levnadssätt, ljudinspelningar, läsning, masskommunikation, motion, museer, musik, opera, radio, sociala relationer, socioekonomisk ställning, studier, teater, television, tidsanvändning, video.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken Fritidsundersökning har ändrats till Fritidsdeltagande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/index_sv.html

Dela