Suomen virallinen tilasto

Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Miesten työllisyys kääntyi kasvuun vuonna 2016
12.4.2017
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 64-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,7 prosenttia vuonna 2016. Työllisyysaste kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2015. Kasvu johtui ennen kaikkea miesten työllisyysasteesta, joka nousi yli prosenttiyksiköllä 68,5 prosentista 69,8 prosenttiin vuonna 2016. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan ollen 67,6 vuonna 2016. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007 - 2016.

Seuraava julkistus:
27.4.2017

Kuvaus: Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–74-vuotiaan väestön toiminnasta. Työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdään myös ns. "ad hoc moduli", jonka aihe vaihtelee vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu
23.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/

Jaa