Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen fortsatte att öka år 2019
7.5.2020
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15 - 64-åringar 72,6 procent år 2019. Det relativa sysselsättningstalet var 73,3 procent för män och 71,8 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för män ökade med 0,6 och för kvinnor med 1,2 procentenheter jämfört med år 2018. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2019, aikasarjatiedot 2010 - 2019 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2019, tidsserieuppgifter 2010 - 2019).

Nästa offentliggörande:
27.5.2020

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De första uppgifterna om arbetsgivarsektor enligt arbetskraftsundersökningens nya klassificering har publicerats 23.4.2020
23.4.2020
I början av år 2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html