Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 0,2 procent under juli-september från året innan
9.12.2019
Enligt Statistikcentralen under juli-september 2019 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 0,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 0,5 procent under juli-september 2019. Det fanns en arbetsdag mera under tredje kvartalet år 2019 än under motsvarande period år 2018. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför ökningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna sjunker.

Nästa offentliggörande:
10.3.2020

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut
7.6.2019
Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2016.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html