Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,2 procent under oktober-december från året innan
8.3.2019
Under oktober-december 2018 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,2 procent under oktober-december 2018.

Nästa offentliggörande:
7.6.2019

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html