Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaden för arbetad timme steg med 2,7 procent under januari-mars från året innan
8.6.2018
Under januari - mars 2018 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,3 procent under januari - mars 2018. Det fanns en arbetsdag färre under första kvartalet år 2018 än under motsvarande period år 2017. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför minskningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna stiger.

Nästa offentliggörande:
7.9.2018

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html