Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

2020
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik