Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

2019
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik