Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik