Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1* 2014/2* 2014/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 2,4 4,6 4,2 0,7 1,3 1,1 1,8 2,0 2,3 0,9
B-E Industri 2,5 4,8 3,8 0,4 1,3 -0,1 1,3 2,3 3,8 0,7
C Tlllverkning 2,3 4,9 3,7 0,5 1,2 -0,4 1,2 2,2 3,7 0,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,9 3,1 3,6 0,1 1,0 0,5 1,3 3,3 2,2 0,5
16, 17 Skogsindustri 2,0 3,9 6,4 2,3 1,8 2,6 3,2 3,4 4,2 0,2
19-22 Kemisk industri 3,0 5,1 5,3 0,8 2,3 -0,5 2,0 2,0 1,1 0,3
24-30 Metallindustri 1,5 5,6 3,8 0,8 1,5 -0,9 1,3 0,8 3,8 -2,1
F Byggverksamhet 2,0 4,5 7,6 2,7 3,0 3,0 4,0 0,8 0,6 1,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,3 4,1 4,0 0,5 1,4 1,8 1,9 2,1 2,2 0,6
G Handel 1,4 5,1 5,6 0,6 2,2 2,8 2,8 2,5 1,7 1,3
H Transport och magasinering 1,4 2,7 1,8 0,1 0,2 -0,1 0,5 0,9 2,5 2,2
J Information och kommunikation 3,1 3,4 3,8 0,9 -0,6 1,9 1,4 3,1 3,0 0,7
K Finans och försäkring 1,2 4,0 4,4 2,2 -1,6 3,0 1,9 2,0 2,8 4,1
Statsektorn, J-R Totalt 2,3 5,0 4,3 0,1 4,4 2,3 2,7 2,7 6,1 0,0
Kommuner, D-S Totalt 2,3 3,1 3,6 1,0 2,8 3,7 2,7 1,5 2,8 2,1

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tau_004_sv.html