Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1* 2014/2* 2014/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 108,7 113,7 113,2 124,3 119,1 105,9 115,6 115,2 127,6 120,0
B-E Industri 107,0 111,8 112,9 121,7 116,5 101,1 113,0 114,5 127,0 117,4
C Tlllverkning 107,5 112,6 113,6 122,8 117,1 101,4 113,7 114,9 128,0 117,6
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 111,5 113,7 120,4 117,3 102,3 113,4 117,1 123,7 116,9
16, 17 Skogsindustri 109,8 112,4 110,3 130,6 118,6 104,4 116,0 116,6 140,0 116,9
19-22 Kemisk industri 109,5 114,1 117,9 127,8 120,8 100,1 116,7 121,7 127,5 121,5
24-30 Metallindustri 105,6 112,1 114,4 120,9 115,8 100,0 112,8 112,4 125,6 114,6
F Byggverksamhet 108,0 112,8 116,1 125,2 120,6 109,9 117,9 117,9 126,0 124,3
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,3 113,7 112,3 124,7 119,2 107,3 115,8 114,6 127,7 119,2
G Handel 103,6 108,3 110,1 119,2 111,9 102,7 111,0 112,8 121,6 113,1
H Transport och magasinering 98,0 100,7 96,0 109,2 106,2 92,9 101,1 97,2 111,8 108,3
J Information och kommunikation 113,5 117,0 116,6 128,0 124,3 108,5 119,4 120,8 132,5 123,8
K Finans och försäkring 111,4 115,5 114,6 145,0 108,8 110,4 119,7 116,1 149,2 113,5
Statsektorn, J-R Totalt 111,0 116,9 107,9 135,0 126,1 110,2 119,8 110,8 143,0 125,9
Kommuner, D-S Totalt 108,9 112,8 107,5 118,1 132,0 105,3 115,7 108,7 120,9 135,4

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tau_001_sv.html