Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 108,9 113,9 113,9 119,3 120,5 110,3 116,0 116,2
B-E Industri 107,4 112,6 112,2 117,7 119,6 106,8 114,1 114,8
C Tlllverkning 107,6 112,9 112,5 118,2 119,9 106,7 114,3 115,0
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 111,9 112,3 117,8 116,6 106,4 113,3 117,7
16, 17 Skogsindustri 108,0 112,2 113,2 124,0 118,9 107,5 115,9 116,8
19-22 Kemisk industri 108,3 113,8 115,5 119,8 123,0 105,8 116,0 118,6
24-30 Metallindustri 106,8 112,7 112,4 116,6 121,0 106,7 114,2 113,6
F Byggverksamhet 108,1 113,0 116,7 121,3 119,6 111,4 117,2 119,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,0 113,5 113,3 118,6 120,1 111,2 115,8 115,5
G Handel 102,5 107,7 109,7 113,0 115,0 106,1 110,9 111,8
H Transport och magasinering 98,3 100,9 98,7 105,6 104,9 96,2 101,4 99,7
J Information och kommunikation 113,7 117,6 117,2 121,1 123,8 114,0 119,0 120,1
K Finans och försäkring 111,7 116,2 115,7 124,5 115,0 118,0 118,3 118,7
Statsektorn, J-R Totalt 110,9 116,5 111,7 123,5 129,3 114,3 119,7 114,7
Kommuner, D-S Totalt 108,5 111,8 109,6 116,4 124,6 108,9 114,9 111,3

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_003_sv.html