Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 104,4 106,0 108,7 109,1 122,2 118,3 105,0 113,6 113,5
B-E Industri 105,5 104,2 107,0 108,9 119,3 116,4 101,6 111,5 114,0
C Tlllverkning 106,2 104,9 107,5 109,9 119,8 117,1 102,2 112,3 114,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,2 105,7 108,5 109,2 119,7 115,1 101,2 111,3 115,8
16, 17 Skogsindustri 107,6 106,7 109,8 104,2 127,1 117,0 101,4 112,4 110,0
19-22 Kemisk industry 102,5 105,5 109,5 113,1 124,0 117,4 101,2 113,9 118,0
24-30 Metallindustri 108,1 104,2 105,6 110,5 115,7 117,5 102,2 111,5 115,4
F Byggverksamhet 104,9 106,3 108,0 106,6 119,8 117,7 106,7 112,7 115,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,0 106,6 109,3 108,8 123,3 117,8 105,4 113,8 112,0
G Handel 95,1 101,5 103,6 105,1 117,6 110,5 100,1 108,3 109,3
H Transport och magasinering 95,9 96,2 98,0 94,8 108,2 106,8 93,1 100,7 94,5
J Information och kommunikation 109,0 110,3 113,5 111,7 125,6 124,2 106,8 117,1 115,7
K Finans och försäkring 105,9 109,9 111,4 111,6 132,9 110,6 106,5 115,4 113,3
Statsektorn, J-R Totalt 105,1 108,2 110,9 104,0 134,4 121,1 107,4 116,7 107,8
Kommuner, E-S Totalt 104,6 106,4 108,9 104,5 116,5 128,2 102,1 112,8 107,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/01/tvki_2013_01_2013-06-10_tau_001_sv.html