Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Hela
året
2007
Hela
året
2008
Hela
året
2009
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/4
Hela
året
2010
2011
/1
2011
/2
2011
/3
2011
/4
Hela
året
2011
2012
/1
B-S Totalt 96,0 100,0 104,7 103,8 108,9 109,8 99,7 105,6 105,7 111,5 113,4 103,4 108,5 108,5
B-E Industri 96,6 100,0 105,3 102,4 107,2 109,7 97,7 104,3 103,6 109,7 112,1 101,0 106,6 106,6
C Tlllverkning 96,6 100,0 105,5 103,0 107,8 110,0 98,0 104,7 103,6 109,7 112,2 101,0 106,6 106,8
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
98,7 100,0 103,4 104,2 109,4 109,5 97,2 105,1 107,7 114,2 112,0 101,6 108,9 106,7
16,17 Skogsindustri 97,1 100,0 106,1 101,7 109,8 111,9 96,6 105,0 104,0 116,8 111,0 102,8 108,7 107,5
19–22 Kemisk industry 99,7 100,0 101,7 102,5 108,8 110,1 96,8 104,6 102,7 108,7 114,3 100,8 106,6 107,7
24–30 Metallindustri 96,6 100,0 107,0 103,7 106,7 110,0 99,0 104,8 99,9 104,5 109,4 98,7 103,2 103,4
F Byggsverk
samhet
92,3 100,0 104,7 106,3 108,4 109,1 100,6 106,1 105,4 108,3 110,6 103,2 106,9 109,6
G-N Tjänste inom företagsekonomi 95,3 100,0 103,9 103,9 109,3 109,0 99,8 105,5 106,3 112,1 113,4 103,2 108,7 108,4
G Handel 93,2 100,0 96,8 101,0 105,1 102,2 93,6 100,5 102,3 104,1 105,7 98,5 102,6 103,9
H 1) Transport och
magasinering
90,8 100,0 95,7 94,0 100,1 102,3 92,4 97,2 94,0 100,1 101,6 91,8 96,9 96,1
J Information och
kommunikation
92,7 100,0 110,9 106,7 110,9 117,6 103,3 109,6 107,5 116,8 122,1 106,3 113,2 111,6
K Finans och
försäkring
102,1 100,0 107,3 108,8 117,2 108,9 107,0 110,5 108,6 119,0 109,2 112,0 112,2 112,1
Statsektorn, J-R Totalt .. 100,0 105,1 103,6 112,3 114,3 103,0 108,3 102,9 116,8 118,1 104,1 110,5 107,8
1) Betydande strukturförändringar i näringsgrenen

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/01/tvki_2012_01_2012-06-08_tau_003_sv.html