Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/2007
2009/
1
2009/
2
2009/
3
2009/
4
Förändring
2009/2008
2010/
1
2010/
2
2010/
3
2010/
4
Förändring
2010/2009
B-S Totalt 3,7 2,4 8,6 5,5 1.2 4,5 2,9 -0,6 -0,7 1,0 0,6
B-E Industri 2,4 1,1 11,5 5,9 0,8 4,9 2,7 -3,7 -2,8 1,4 -0,8
C Tlllverkning 2,5 1,8 12,1 6,5 1,3 5,6 3,4 -3,8 -3,0 1,6 -0,6
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,7 2,6 5,3 2,4 2,5 3,2 1,7 2,7 1,8 1,3 1,9
16,17 Skogsindustri 2,7 5,4 13,2 5,1 0,5 6,2 1,1 -4,7 0,7 3,1 -0,2
19–22 Kemisk industry 0,4 0,0 7,8 -1,7 0,3 1,6 3,2 1,7 4,6 1,3 2,7
24–30 Metallindustri 1,4 0,2 15,8 10,7 1,4 7,2 5,0 -7,1 -7,4 1,8 -2,4
F Byggsverks
amhet
8,0 7,9 7,4 6,3 -1,8 5,0 3,0 1,3 1,2 1,3 1,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 4,9 1,8 6,0 5,5 1,3 3,7 3,4 0,9 0,4 0,4 1,2
G Handel 6,7 -5,3 -1,5 -3,2 -2,7 -3,2 4,8 2,1 -3,7 -2,7 0,1
H Transport och
magasinering
10,5 -3,3 -5,2 -3,6 -7,2 -4,8 0,4 4,5 0,0 2,0 1,7
J Information och
kommu nikation
8,9 4,7 14,0 18,6 2,9 10,2 2,2 -4,7 -2,2 1,4 -1,0
K Finans
och försäkring
-2,1 0,5 8,2 7,4 6,2 5,6 4,6 4,1 7,3 1,7 4,4
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
5,3 0,5 4,0 -6,7 -3,1 -1,2 2,3 1,8 12,5 5,0 5,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 10.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/04/tvki_2010_04_2011-03-10_tau_002_sv.html