Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2009

2009
Offentliggöranden

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen