Publicerad: 19.2.2009

Statens FoU-finansiering 1,9 miljarder euro år 2009

Totalsumman för finansiering av forskning och utveckling stiger till 1,9 miljarder euro i statens budget för år 2009. FoU-finansieringen ökar med 102 miljoner euro från året innan, vilket innebär en nominell förändring med närmare 6 procent. Den reella ökningen är uppskattningsvis 2 procent. Andelen medel för forskning och utveckling utgör, liksom året innan, 4,4 procent av statens totala utgifter exkl. kostnader för skötseln av statsskulden. Den offentliga FoU-finansieringens andel av bruttonationalprodukten stiger till 1,02 procent.

82 procent av de statliga anslagen till forskning och utveckling hänför sig till undervisningsministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. Undervisningsministeriet FoU-finansiering stiger år 2009 med omkring 60 miljoner euro till närmare 840 miljoner euro. Den finansiering som arbets- och näringsministeriet delar ut får ett tillägg på 50 miljoner euro. Tekes FoU-finansiering ökar nästan lika mycket som det totala förvaltningsområdet som Tekes representerar. Av de förvaltningsområden som i stor utsträckning bedriver FoU-verksamhet ökar jord- och skogsbruksministeriets FoU-finansiering med något under sex miljoner euro, inom social- och hälsovårdsministeriet är FoU-finansieringen nästan oförändrad.

Den största finansieringsorganisationens, Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, FoU-finansiering stiger till 575 miljoner euro. Dess andel av den offentliga forskningsfinansieringen är 30 procent. Finlands Akademi, den andra organisationen som delar ut pengar på basis av offerter, har en andel på 16 procent och en finansiering på totalt 309 miljoner euro. Universitetens forskningsfinansiering statistikförs år 2009 till totalt 490 miljoner euro, vilket är 38 miljoner euro mer än året innan. Också budgetfinansieringen för FoU-verksamhet inom statens forskningsinstitut stiger med mer än 17 miljoner euro. Forskningsfinansiering till universitetscentralsjukhus samt finansiering för FoU inom t.ex. ministerier och centrala ämbetsverk minskar.

Statliga anslag till forskning och utveckling 2009

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Nominell förändring från 2008, % Reell förändring från 2008, %
FoU-finansiering totalt 1 899,7 5,7 2,0
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisningsministeriet 837,3 44,1 7,6 3,8
Arbets- och näringsministeriet 723,5 38,1 7,4 3,7
Social- och hälsovårdsministeriet 121,1 6,4 –0,5 –3,9
Jord- och skogsbruksministeriet 101,7 5,4 5,9 2,3
Enligt organisation
Universiteten 490,0 25,8 8,4 4,6
Universitetscentralsjukhus 40,0 2,1 –17,9 –20,8
Finlands Akademi 309,0 16,3 4,2 0,6
TEKES 574,9 30,3 9,2 5,4
Statens forskningsinstitut 299,0 15,7 6,2 2,5
Övrig FoU-finansiering 186,7 9,8 –3,0 –6,4

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2009/tkker_2009_2009-02-19_tie_001_sv.html

Dela