Finlands officiella statistik

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ytterligare minskning av statens forsknings- och utvecklingsfinansiering i budgeten för år 2017
23.2.2017
Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet minskar i budgeten för år 2017 med omkring 48 miljoner euro från året innan. Totalt uppgår statens forsknings- och utvecklingsfinansiering till 1 797,5 miljoner euro i budgeten för år 2017. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas minska till 0,82 procent.

Nästa offentliggörande:
22.2.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten. Dessutom granskas årsvisa förändringar i FoU-finansieringen. Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik. Materialet sammanställs i samarbete mellan ett nät av sakkunniga inom de olika förvaltningsområdena.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, högskolor, informationssamhälle, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, produktutveckling, statsekonomi, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/index_sv.html

Dela