Finlands officiella statistik

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Forsknings- och utvecklingsfinansieringen ökar i budgeten för år 2018
22.2.2018
Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 85,7 miljoner euro från året innan. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2018 är i sin helhet 1 883,2 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten är dock oförändrat på samma nivå som året innan och uppskattas vara 0,80 procent.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2018.

Beskrivning: Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten. Dessutom granskas årsvisa förändringar i FoU-finansieringen. Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik. Materialet sammanställs i samarbete mellan ett nät av sakkunniga inom de olika förvaltningsområdena.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, högskolor, informationssamhälle, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, produktutveckling, statsekonomi, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/index_sv.html

Dela